Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đề nghị áp dụng hệ số K để tính tiền sử dụng đất

Ngày 24/7, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN-MT, UBKT Quốc hội đề nghị áp dụng hệ số K để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê tất cả dự án BĐS, không chỉ giới hạn thửa đất, khu đất có giá trị dưới 200 tỷ đồng.
Nếu sử dụng phương pháp hệ số K để tính tiền sử dụng đất dự án thì UBND TP.HCM có thể dễ dàng quy định hệ số K tùy thuộc khu vực và tùy thuộc loại dự án bđs (cao cấp, trung cấp hoặc bình dân...) để xây dựng các hệ số điều chỉnh phù hợp.
Ảnh minh hoạ

Quy định áp dụng phương pháp hệ số K với thửa đất, khu đất định giá phải dưới 200 tỷ đồng so với bảng giá đất chưa sát thực tiễn do đã "bỏ sót" rất nhiều dự án quy mô lớn mà thửa đất, khu đất có giá trị tính theo giá đất trong bảng giá đất trên 200 tỷ đồng, thậm chí đến hàng ngàn tỷ đồng, nhất là đô thị đặc biệt như TP.HCM và Hà Nội.

Do vậy, HoREA đề nghị áp dụng phương pháp hệ số K với tất cả thửa đất, khu đất định giá, không phân biệt giá trị dưới hoặc trên 200 tỷ đồng so với bảng giá như đề xuất của UBND TP. Hồ Chí Minh vào tháng 2 năm 2022.

HoREA cũng đề nghị cần 2 điều kiện để các dự án áp dụng phương pháp hệ số K.

Điều kiện 1: Phải xây dựng BGĐ theo tuyến đường để xác định chỉ số giá đất trong BGĐ là giá đất trung bình của các giao dịch bđs cùng loại đã thực hiện trong một khu vực và trong khoảng thời gian nhất định. Hoặc xây dựng BGĐ theo khu vực là chỉ số giá đất được xác định bằng các phương pháp định giá được luật pháp công nhận.

Điều kiện 2: Phải xây dựng được hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp theo từng khu vực, như TP. Hồ Chí Minh chia thành 5 khu vực giá đất; hoặc theo từng loại dự án bđs; hoặc theo hệ số sử dụng đất dự án… và một dự án bđs, nhà ở thương mại, KĐT có thể được điều chỉnh bởi một hoặc một số hệ số điều chỉnh giá đất để xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án.

Nếu sử dụng phương pháp hệ số K để tính tiền sử dụng đất dự án thì UBND TP.HCM có thể dễ dàng quy định hệ số K tùy thuộc khu vực và tùy thuộc loại dự án bđs (cao cấp, trung cấp hoặc bình dân...) để xây dựng các hệ số điều chỉnh phù hợp.


Tin liên quan

Tin mới