Hoàn thành đề xuất lập Ban chỉ đạo đầu tư đường sắt cao tốc trước 5/8/2023

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam.

Tại văn bản 5676/VPCP-CN ngày 26/07/2023, về chủ trương đầu tư đường sắt cao tốc trên trục Bắc - Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) trước ngày 05/08/2023, hoàn thành đề xuất thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và các dự án đường sắt cao tốc khác kết nối liên vùng và quốc tế trong hệ thống đường sắt quốc gia theo quy định.

Trong đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm Trưởng Ban; Bộ trưởng Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Phó Trưởng Ban.

Hoàn thành đề xuất lập Ban chỉ đạo đầu tư đường sắt cao tốc trước 5/8/2023
Ảnh minh hoạ

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường và thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBQL vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội, Ủy ban Kinh tế Quốc hội là thành viên Ban chỉ đạo.

Thành lập Tổ tư vấn giúp việc cho Ban chỉ đạo, làm việc không kiêm nhiệm, gồm các chuyên gia đầu ngành, tâm huyết về giao thông vận tải đường sắt.

Song song với việc xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và tổ tư vấn giúp việc để triển khai ngay trong quá trình xây dựng đề án.


Tin liên quan

Tin mới