Điểm tên 218 chung cư cũ Thanh Xuân đề án cải tạo, xây dựng lại

Ngày 13/12, Uỷ ban Nhân dân quận Thanh Xuân đã họp Ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại quận Thanh Xuân. Với tổng số 218 chung cư cũ trên địa bàn; quận Thanh Xuân đã được UBND TP Hà Nội tạm cấp kinh phí thực hiện việc kiểm định trên 14,3 tỷ đồng; lập quy hoạch hơn 2,6 tỷ đồng.
Ông Võ Đăng Dũng - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân phát biểu tại hội nghị
Ông Võ Đăng Dũng - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân phát biểu tại hội nghị

Theo đó, phường Thanh Xuân Trung có 7 nhà trong kế hoạch, 7 nhà đề nghị bổ sung; phường Thanh Xuân Nam có 8 nhà trong kế hoạch, 10 nhà đề nghị bổ sung; phường Thanh Xuân Bắc có 41 nhà trong kế hoạch, 23 nhà đề nghị bổ sung; phường Thượng Đình có 11 nhà trong kế hoạch, 6 nhà đề nghị bổ sung;

Phường Kim Giang có 43 nhà trong kế hoạch, 13 nhà đề nghị bổ sung; phường Phương Liệt có 6 nhà trong kế hoạch, 7 nhà đề nghị bổ sung; phường Khương Trung có 24 nhà trong kế hoạch, 1 nhà đề nghị bổ sung; phường Nhân Chính có 8 nhà trong kế hoạch, 4 nhà đề nghị bổ sung.

Nhà chung cư cũ trước đây do các sở, ngành tổ chức kiểm định là 23 nhà, trong đó, 2 nhà được đánh giá nguy hiểm cấp B, 21 nhà nguy hiểm cấp C. Nhà chung cư do Sở Xây dựng đang tổ chức thực hiện kiểm định đợt 1 là 44 nhà, hiện tại 13 nhà đã có kết quả kiểm định đang trình Hội đồng thẩm định, đánh giá công tác kiểm định các nhà chung cư cũ tại Thủ Đô thông qua (12 nhà cấp B, 1 nhà cấp C). Nhà chung cư do quận (giao Ban QLDA đầu tư xây dựng quận) tổ chức kiểm định 81 nhà, trong đó, đợt một là 7 nhà, đợt hai 43 nhà, đợt ba không có, đợt bốn 31 nhà.

Trong quá trình khảo sát để thực thi lập đề cương kiểm định đợt 1, Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân đã đề xuất loại bỏ 1 chung cư là khu tập thể I4 Thanh Xuân Bắc đã thành nhà ở riêng lẻ. Như vậy, tại quận Thanh Xuân hiện có 218 nhà chung cư cũ.

Nhà tập thể cũ tại quận Thanh Xuân
Nhà tập thể cũ tại quận Thanh Xuân

Thời gian qua, quận Thanh Xuân đã tổ chức khảo sát, thống kê các chung cư cũ và trình Hội đồng thẩm định TP Hà Nội thẩm định, bổ sung, điều chỉnh các khu chung cư cũ trên địa bàn. Bên cạnh đó, hướng dẫn công tác bảo trì, cải tạo chất lượng chung cư cũ; ban hành kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại các nhà chung cư cũ tại địa bàn quận Thanh Xuân.

Cho tới nay, quận Thanh Xuân đã phối hợp tổ chức kiểm định 44 nhà chung cư (đợt 1). Hiện đã có kết quả 13 nhà đang được Hội đồng thẩm định, đánh giá công tác kiểm định các chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội kiểm tra, đánh giá thông qua Báo cáo kết quả kiểm định; đã duyệt phương án - đề cương kiểm định, đánh giá chất lượng các khu chung cư cũ (đợt 1) trên địa bàn quận.

Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân đã hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm định và trình Hội đồng thẩm định, đánh giá công tác kiểm định các chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội và đang chọn đơn vị tư vấn thẩm tra đề cương và dự toán, đơn vị tư vấn giám sát; phê duyệt dự toán khảo sát, kiểm định chung cư cũ (đợt 2); duyệt dự toán chi phí khảo sát, kiểm định và đánh giá chất lượng hiện trạng các khu chung cư cũ (đợt 3); duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ (giai đoạn 1). Thanh Xuân đã trình và được UBND TP Hà Nội tạm cấp kinh phí thực hiện việc kiểm định là 14,374 tỷ; lập quy hoạch là 2,684 tỷ đồng.

Chủ tịch Uỷ ban quận Thanh Xuân yêu cầu các đơn vị liên quan, Ban Chỉ đạo 11 phường tiếp tục tăng cường tuyên truyền các quy định pháp luật và các nội dung liên quan đến công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, đảm bảo tiến độ đề ra.


Tin liên quan

Tin mới