Khu đô thị hơn 3.000ha sắp xuất hiện tại Bình Định

Mới đây nhất, UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định ký kết về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 đô thị Cát Khánh, huyện Phù Cát theo Quyết định số 4229/QĐ.

Lập quy hoạch đồ án quy hoạch

Theo đó, quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 Đô thị Cát Khánh có diện tích khoảng 3.073,6 ha, gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Cát Khánh, huyện Phù Cát với ranh giới cụ thể như sau:

quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 Đô thị Cát Khánh có diện tích khoảng 3.073,6 ha
Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 Đô thị Cát Khánh có diện tích khoảng 3.073,6 ha

- Phía Đông giáp biển Đông

- Phía Tây giáp xã Cát Tài, xã Cát Minh

- Phía Nam giáp xã Cát Thành

- Phía Bắc giáp xã Cát Minh và huyện Phù Mỹ

Việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Cát đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt. Đây là đô thị biển, trung tâm phía Nam vùng đầm Đề Gi.

Mục tiêu quy hoạch dự án khu đô thị Cát Khánh

Quy hoạch dự án khu đô thị Cát Khánh nhằm mục đích làm cơ sở lập đề án thành lập thị trấn, triển khai lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Theo đó, quy hoạch sẽ làm rõ định hướng phát triển không gian đô thị gồm có: 

- Hướng phát triển đô thị, xác định phạm vi, quy mô các khu chức năng của đô thị

- Xác định trung tâm hành chính, trung tâm thương mại, dịch vụ, trung tâm công cộng, công viên cây xanh và không gian mở của đô thị

- Định hướng tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan cho các khu chức năng của đô thị, trục không gian chính,...

Quy hoạch dự án khu đô thị Cát Khánh nhằm mục đích làm cơ sở lập đề án thành lập thị trấn, triển khai lập quy hoạch phân khu
Quy hoạch dự án khu đô thị Cát Khánh làm cơ sở lập đề án thành lập thị trấn, triển khai lập quy hoạch phân khu

Cùng với đó, UBND huyện Phù Cát sẽ chịu trách nhiệm tổ chức lập đồ án quy hoạch, thực hiện đầy đủ các nội dung có liên quan, trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

UBND tỉnh Bình Định giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn UBND huyện Phù Cát tổ chức lập quy hoạch và thực hiện các nội dung có liên quan, tổ chức thẩm định, đảm bảo tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và các quy định của pháp luật, báo cáo đề xuất UBND tỉnh theo quy định.


Tin liên quan

Tin mới