Kiến nghị gia hạn kỳ hạn trái phiếu thêm một năm để giảm áp lực cho thị trường

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đã đề nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ, cho phép gia hạn kỳ hạn của trái phiếu thêm một năm để có thể giảm áp lực và tăng niềm tin cho thị trường trái phiếu trong tình hình mới hiện nay.

Đề xuất giải pháp cho thị trường trái phiếu

Mới đây, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã có văn bản gửi tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về những vướng mắc trong thực hiện các dự án bất động sản ở TP.HCM và đề xuất các giải pháp.

giải pháp cho thị trường trái phiếu
Giải pháp cho thị trường trái phiếu

Trong số đó, các giải pháp cho thị trường trái phiếu đang là gánh nặng đối với các doanh nghiệp bất động sản khi thị trường giảm tốc, HoREA đã đề xuất gia hạn kỳ hạn trái phiếu.

Cụ thể, HoREA đề nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung nghị định 65 theo hướng quy định chặt chẽ để đảm bảo nâng cao năng lực của doanh nghiệp phát hành trái phiếu, đơn vị tư vấn đánh giá tín nhiệm, đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu.

Bên cạnh đó, HoREA cũng đề nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép gia hạn kỳ hạn của trái phiếu thêm một năm để giảm áp lực và tăng niềm tin cho thị trường trái phiếu.

đề nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép gia hạn kỳ hạn của trái phiếu thêm một năm
Đề nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép gia hạn kỳ hạn của trái phiếu thêm một năm

HoREA cũng đề nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét cho phép Công ty Quản lý tài sản và ngân hàng thương mại mua lại trái phiếu doanh nghiệp và chỉ cần Chính phủ có ý kiến cho phép các tổ chức này mua lại trái phiếu doanh nghiệp thì sẽ làm tăng niềm tin cho thị trường trái phiếu và các nhà đầu tư.

Liên quan đến các giải pháp về tín dụng, HoREA đề nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước xem xét nới trần (room) tín dụng khoảng 1% để có thêm nguồn vốn tín dụng khoảng 100.000 tỉ đồng để hỗ trợ cho nền kinh tế trong giai đoạn cao điểm cuối năm 2022, trong đó lĩnh vực bất động sản hấp thụ khoảng 20% nguồn vốn tín dụng.

Tháo gỡ khó khăn cho một số dự án điển hình

Theo đó, HoREA đã đề nghị tổ công tác của Chính phủ khẩn trương xem xét, tháo gỡ khó khăn cho một số doanh nghiệp và dự án điển hình, làm tiền lệ để giải quyết các trường hợp tương tự, tạo niềm tin cho doanh nghiệp và thị trường bất động sản, trong đó có 143 dự án tại TP.HCM theo chủ trương "không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự" và thực hiện "thu hồi triệt để tài sản nhà nước bị thất thoát do tham nhũng, tiêu cực.

đề nghị tổ công tác của Chính phủ khẩn trương xem xét, tháo gỡ khó khăn cho một số doanh nghiệp
Đề nghị tổ công tác của Chính phủ khẩn trương xem xét, tháo gỡ khó khăn cho một số doanh nghiệp

Với các mục tiêu trên nhằm mục đích để các doanh nghiệp liên quan chịu trách nhiệm nộp nghĩa vụ tài chính bao gồm cả nghĩa vụ tài chính bổ sung vào ngân sách nhà nước theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và dự án được tiếp tục triển khai.


Tin liên quan

Tin mới