Lập quy hoạch chung mở rộng đô thị Liên Nghĩa 46.000ha tại Lâm Đồng

Mới đây nhất, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch chung đô thị Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng đến năm 2035 với tổng diện tích lên đến 46.550 ha gồm toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Liên Nghĩa và 7 xã Hiệp An, Hiệp Thạnh, Liên Hiệp, Phú Hội, Tân Hội, Tân Thành và Ninh Gia.

Mục tiêu quy hoạch

Mục tiêu quy hoạch nhằm quy hoạch và phát triển đô thị Liên Nghĩa mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại 4 vào năm 2025 và loại 3 vào năm 2035. Là vùng đô thị quan trọng của tỉnh chia sẻ chức năng chức năng cấp vùng với thành phố Đà Lạt, đầu mối giao thông về đường bộ và đường hàng không của vùng và quốc gia, trở thành khu vực nội thị của thị xã Đức Trọng trong tương lai.

quy hoạch và phát triển đô thị Liên Nghĩa mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại 4
Quy hoạch và phát triển đô thị Liên Nghĩa mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại 4

Quy hoạch còn có mục tiêu phát triển các trung tâm chuyên ngành cấp vùng gồm:

- Thương mại – dịch vụ

- Dịch vụ phi thuế quan

- Dịch vụ du lịch, văn hóa – thể dục, thể thao, công nghiệp công nghệ cao.

Bên cạnh đó, là phát triển theo chiến lược tăng trưởng xanh, trở thành một đô thị hiện đại, sinh thái với các Làng đô thị xanh và đặc thù cảnh quan của một đô thị cao nguyên.

Trở thành đô thị hiện đại, tổng hợp

Đô thị Liên Nghĩa mở rộng được xác định là đô thị hiện đại, tổng hợp, trung tâm dịch vụ - thương mại hỗn hợp, trung tâm văn hóa thể thao, trung tâm công nghệ cao và khu phi thuế quan, trung tâm dịch vụ du lịch hỗn hợp cấp vùng, chia sẻ chức năng với thành phố Đà Lạt.

Đô thị Liên Nghĩa mở rộng được xác định là đô thị hiện đại
Đô thị Liên Nghĩa mở rộng được xác định là đô thị hiện đại

Đây còn là trung tâm chính trị - hành chính của huyện Đức Trọng, khu vực nội thị của thị xã Đức Trọng trong tương lai, cửa ngõ giao thương quốc tế của vùng Tây Nguyên và quốc gia, có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng của vùng Tây Nguyên.

Trong một diễn biến khác có liên quan, ngày 11/11/2022, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 7629/VPCP-CN về việc đề nghị chấp thuận chủ trương nghiên cứu, chủ trương lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị và giao địa phương chủ trì lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị.

trung tâm chính trị - hành chính của huyện Đức Trọng
Trung tâm chính trị - hành chính của huyện Đức Trọng

Thực hiện văn bản nêu trên, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đức Trọng chủ động liên hệ Bộ Xây dựng để được hướng dẫn trình tự, thủ tục tổ chức triển khai lập quy hoạch chung đô thị Đức Trọng đến năm 2035 theo đúng quy định.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 15/12/2022.


Tin liên quan

Tin mới