Thanh Hóa: Thành lập mới 3 thị xã, đến năm 2030 sẽ có 47 đô thị

Trong giai đoạn 2021 - 2030, theo như bản quy hoạch tỉnh Thanh Hóa sẽ có 47 đô thị và thành lập ba thị xã mới (Thọ Xuân, Hoằng Hóa và Quảng Xương).

Theo như bản quy hoạch, đến năm 2025, tỉnh Thanh Hóa có 47 đô thị các loại. Trong đó có, 1 thành phố là đô thị loại I (đô thị Thanh Hóa sáp nhập huyện Đông Sơn vào Thanh Hóa); 2 đô thị loại III (thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn); 1 đô thị loại IV (thị xã Nghi Sơn); 43 đô thị lại V.

Năm 2030, tỉnh có 47 đô thị. Cụ thể như sau: 1 thành phố là đô thị loại I (đô thị Thanh Hóa); 2 đô thị loại III (thành phố Sầm Sơn và thành phố Nghi Sơn); 4 đô thị loại IV (huyện Hà Trung sáp nhập vào thị xã Bỉm Sơn; 3 thị xã mới thành lập gồm Thọ Xuân, Hoằng Hóa, Quảng Xương); 40 đô thị loại V. 

Đô thị hóa đến năm 2030 sẽ đạt tỷ lệ 50% trở lên.

Bảng chi tiết phân loại mạng lưới đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
Bảng chi tiết phân loại mạng lưới đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030

Bên cạnh đó, việc tổ chức lãnh thổ khu vực nông thôn gắn với quá trình đô thị hóa của tỉnh và đặc điểm kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Đối với việc phát triển nông thôn sẽ đảm bảo tiết kiệm quỹ đất, chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng, cải thiện điều kiện vật chất cho người dân và tránh các vùng có nguy cơ sạt lở cao, thường xuyên xảy ra lũ lụt.

Tỉnh đưa ra phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, phân vùng không gian liên huyện thành 5 vùng, chi tiết như sau: vùng 1 liên huyện trung tâm (gồm thành phố Thánh Hóa, thành phố Sầm Sơn và các huyện Quảng Xương, Đông Sơn, Hoằng Hóa); vùng 2 gồm các huyện Thọ Xuân, Triệu Sơn, Yên Định, Thiệu Hóa, Thường Xuân; vùng 3 gồm thị xã Bỉm Sơn và các huyện Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Thạch Thành, Vĩnh Lộc; vùng 4 gồm thị xã Nghi Sơn và các huyện Như Thanh, Như Xuân, Nông Cống; vùng 5 gồm các huyện Ngọc Lặc, Lang Chánh, Cẩm Thủy, Bá Thủy, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát.

> Thanh Hóa: Đầu tư mở rộng Đại lộ Lê Lợi 1.008 tỷ đồng

> Thanh Hóa “chấm” được nhà đầu tư xây dự án nhà ở xã hội có vốn đầu tư hơn 3.700 tỷ


Tin liên quan

Tin mới