Doanh nghiệp bất động sản năm 2022: Thành lập mới hơn 8.200, giải thể gần 1.200

Bất động sản là lĩnh vực có biến động lớn trong số lượng doanh nghiệp đăng kí kinh doanh, với hơn 8200 doanh nghiệp thành lập mới, nhưng có khoảng gần 1200 giải thể, dừng hoạt động.

Theo số liệu mới công bố của Tổng cục Thống kê, năm 2022, có 148,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.590,9 nghìn tỷ đồng. Trong năm 2022, có 59,8 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 38,8% so với năm 2021, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2022 lên 208,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 30,3% so với năm 2021

Theo từng lĩnh vực, năm 2022, trong số doanh nghiệp thành lập mới, có 36,3 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 16,1%; 110,3 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 31,9%.có 1.831 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 4 về số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với 8.202 doanh nghiệp, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Homeup - 1 doanh nghiệp mới với hướng đi ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực bất động sản

Năm 2022, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là 70,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 34,8% so với 2021. Năm 2022, có 16,8 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, trong đó số lượng doanh nghiệp bất động sản giải thể là gần 1.200 doanh nghiệp. So với số lượng các doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, con số 1200 doanh nghiệp bất động sản không phải là lớn, nhưng bất động sản là lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp giải thể tăng cao nhất,  tăng 38,7% so với năm 2021.

Năm 2022, có hơn 8200 doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản thành lập mới, 1200 doanh nghiệp giải thể

Từ con số này có thể thấy bất động sản vẫn là ngành mà "nhiều người muốn nhảy vào" nhưng đang ở thời điểm khó khăn, với vô số các nguyên nhân khó khăn đã được chỉ ra và chưa thể sớm tháo gỡ. Dự báo trong năm 2023, số lượng doanh nghiệp bất động sản giải thể, dừng hoạt động sẽ còn tăng cao. Bên cạnh những hướng đi thông thường vẫn thấy, và gặp khó khăn tương tự nhau, lĩnh vực bất động sản sẽ tiếp tục xuất hiện những doanh nghiệp ứng dụng công nghệ nhiều hơn, dùng công nghệ để giải quyết các yêu cầu của thị trường sâu và sát hơn. 

 


Tin liên quan

Tin mới